تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - ساکاماکیای هات♥

Entry About Stuff Links Novel Sakamaki Mukami Friends Characters
Designer

  • Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself!


Survey

Scripts

credits

1396/11/20 | 19:03 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩☣☠SΛҠΛMΛҠĪ☣☠۩ ،

ساکاماکیای هات♥


منو نیگا میکنی؟

خبر مرگت خو برو ادامه

مردم یه چیزیشون میشه والا


Kanato

Laito


Reiji

Subaru


shu

چطور بود؟

نظر یادت نررررررررررررره