تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - ساکاماکیای دریایی
ساکاماکیای دریایی

1397/03/24 | 00:52 | send in: ۩☣☠SΛҠΛMΛҠĪ☣☠۩ ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫


کاری به قیافه خر در چمن ریجی ندارم

به اینم کار ندارم که شو عین معتاداس

فقط یکی به من بگه اون چیه دست کاناتو؟