تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - دقتون ندم دق میکنم
دقتون ندم دق میکنم

1397/04/8 | 10:09 | send in: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫


والا

تو 6 ماهگیم یه خونه رو آتیش زدم بعد چون خیلی ناز و گوگولی بودم مامانم کاریم نداشت وگرنه با دستا خودش منو میکشت