تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - روزمون مبـــــــــــــــــــــــــارک
روزمون مبـــــــــــــــــــــــــارک

1397/04/24 | 21:55 | send in: ••¤(`×[¤Eʋҽɳƚ¤]×´)¤••


هـــــــــــــــــــــــــای

روزمون مبــــــــــــــــــــــــــارک!

24 تیر مصادف با 15  july  و مصادف با 1 ذی الحجه روز دختر نامیده شده

تولد حضرت فاطمه سلام اله الیها مبارک باد

برید ادامه

دنیا زندگیمونو به تصویر کشیده

وقتی موهامونو سشوار میکنم

چیزی که انتظار داریم vs  واقعیتوقتی باد میوزه

چیزی که انتظار داریم vs  واقعیت

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸


فرق وسط سر

چیزی که انتظار داریم vs  واقعیت

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

موهای خیس

چیزی که انتظار داریم vs  واقعیت

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

موی دم اسبی

چیزی که انتظار داریم vs  واقعیت

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

سلفی آیینه ای

چیزی که انتظار داریم vs  واقعیت

خدایی همه اینا برای من صدق میکنه

شما رو نمیدونم

روزتون مبارک

نظر یادتون نره