تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - perfect
perfect

1397/04/25 | 22:45 | send in: ۩♥♫Loneliness♫♥۩


چرا باید  مثل بقیه باشم

درحالی که خودم عالیم؟