تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - باحالترین قسمت بارکد
باحالترین قسمت بارکد

1397/05/2 | 19:08 | send in: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫


حامد:میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد.....میلاد بیا......میلاد بیا جون مادرت بدو

میلاد:حامد....حامد......حامد حامد.....حامد چیشده؟!

حامد:تو روخدا میلاد کمک کن دارم از ترس میمیرم،من خودکشی کردم!

میلاد:چیکار کردی؟!؟!؟

حامد:خودکشی!

میلاد:احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق چرا اینکارو کردی؟...حامد!....آخه آدم به خاطر ناامیدی و بی کسی و بی پولی و بیچارگی خودکشی میکنه؟!....یه نگاه به پائینتر از خودت بکن ببین تو چه چیزایی داری که اونا ندارن!

حامد:مثلاً چی؟

میلاد:احمق منو داری!من بهترین رفیقت......نمیگی با خودکشی خودتو راحت میکنی من بدبخت باید تا آخر عمرم بسوزم و بسازم؟......برو عقب بذار درو بشکونم

حامد:وایسا خودم بازش میکنم

میلاد:میتونی باز کنی؟بهت فشار نمیاد؟

حامد:آ...آره

میلاد:باز کن باز کن!

حامد:آاااااخ!

میلاد: K

میلاد:همین؟

حامد:داره خون میاد

میلاد:حامد همین؟!اینکه یه خراش کوچولوئه.....آخه الاغ آدم میخواد خودشکی کنه تیغو میندازه قشنگ خون بیاد....من خودم سه بار خودکشی ناموفق داشتم .......خاک تو اون سرت کنن!........اینطوری فشارتم نمیوفته چه برسه به خودکشی