تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - مثلاً سلام
مثلاً سلام

1397/05/20 | 23:05 | send in: other


سلام بچه ها

به خاطر نبودنم معذرت خواهی نمیکنم چون کسی به یادم نبود

کسیم نیومد بگه مردی؟زنده ای؟

خواستم بگم هفته بعدی تو مسافرتم و نمیتونم اصلاً سر بزنم

از پرنسس مرموز هم خیلی ممنونم که پست گذاشته تا الان

سعی میکنم این هفته پست بذارم

رمانم هر وقت نظرات تکمیل بشه

همچنان در حالت دپرسی قرار دارم چون کلاس بالم داره کنسل میشه چون مادر گرامیم میگه از شهریور کلاس تقویتیات شروع میشن و این جور چیزا

شانس نیس که چاه مستراح است

خب فعلاً بای