تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - ...I'αм Gσιηg
...I'αм Gσιηg

1397/05/26 | 00:21 | send in: other


سلام بروبچ

دارم میــــــــــــــــــــرم

کجا؟از نت؟

نه بابا زبونتو گاز بگیر

دارم میرم شمال

ببخشید نتونستم رمانو تایپ کنم و پست بذارم

جواب نظرات رو میدم

وب رو میسپارم دست پرنسس مرموز دیگه خودتی و وب

وبو میخوام بترکونیا

باشه؟دمت گرم

سعی میکنم از جاهایی که میریم عکس هم بذارم تو وب

دوستون دارم

اصلاً هم نمیگم بای چون دیگه ازش متنفر شدم