تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - مدرسه = عوق!
مدرسه = عوق!

1397/06/10 | 11:13 | send in: other


واکنش بقیه وقتی تابستون داره تموم میشه:

نـــــــــــــــــــــــــــــه

نه نه نه

من نمیخوام برم مدرسه

حالم از مهر بهم میخوره

واکنش من:

خب که چه؟

تو از مهر حالت بهم میخوره؟من حالم از شهریور بهم میخوره

راستش بچه ها فردا میرم مدرسه

شــــــــــــــــــــــــــــــت!

مدرسم دانشگاه صنعتی اصفهانه

دهنم صافه!

از 11 شهریور میریم مدرسه تا 25 شهریور

اگه این دو هفته نبودم تعجب نکنین