تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - زمان
زمان

1397/06/15 | 20:23 | send in: ۩♥♫Loneliness♫♥۩


    زمان موجود جالبیست.آناتومی بدنش متشکل از ثانیه ها،دقیقه ها و ساعت هاست اما واقعاً زمان چیست؟

    به نظر من زمان بی رحم و بی عدالت است،چرا؟زیرا وقتی ما در سختی به سر می بریم هر دقیقه همچون یک ساعت طاقت فرسا می گذرد اما وقتی ما در شادی به سر می بریم،یک ساعت همچون یک ثانیه زود گذرست.به این می گویند بی رحمی و بی عدالتی.

    اما هرچه بیشتر به درون این بی رحمی و بی عدالتی نگاه می کنیم بیشتر متوجه مهربانی، دلسوزی و عدالت جالبی که در آن نهفته است می شویم. یک روز برای یک فقیر در سرما مانند یک سال می گذرد اما برای یک فرد پولدار در خوشی یه سال مانند یک روز میگذرد اما همیشه اینگونه نیست.با گذر زمان جای این دو فرد عوض شده و گذر زمان هم برای آنها به اندازه.یک روز،یک روز طول میکشد،یک ماه،یک ماه و یک سال،یک سال.

    گاهی اوقات این سوال برایم پیش می آید که «مگر زمان مهمترین دغدغه زندگی همه ما نیست؟»پس چرا به آن توجه نمی کنیم و همچون یک موضوع بی اهمیت از کنارش رد میشویم؟چرا در تمام مدت حرف از زمان می زنیم اما حاضر نیستیم یک دقیقه به آن فکر کنیم؟از صرفه جویی در وقت حرف می زنیم اما نمی دانیم این حرف ها فقط زمان را تلف میکند.

    زمان من را به یاد خداوند می اندازد.در تمام مدت زندگیمان بزرگترین دغدغه ما زمان است اما توجهی به آن نمی کنیم.همیشه در تلاشیم آن را به دست آوریم اما بیشتر آن را از دست می دهیم.تظاهر به وقت شناسی می کنیم اما حاضرم شرط ببندم که نمی دانید که این انشا چقدر زمان برد تا من آن را برایتان بخوانم.زمان مثل خدا تنهاست با این تفاوت که زمان تلافی همه چیز را سر انسان در می آورد یا به اصطلاح انتقام بی توجهی خود را می گیرد اما خدا اینکار را نمیکند.خدا همیشه میگوید:«او فقط من را دارد،اگر من به او بی توجهی کنم،او هم مثل من تنها می شود».

قشنگ بود؟اگه قشنگ بود بزن رو عکس و بهم رای بده