تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - life
life

1397/09/16 | 15:52 | send in: other


زندگی برای:
یک روز
یک ساعت
یک ثانیه زیباست
اون لحضات تو کل زندگی دیگه بر نمی گردند
از عصبانیت اجتناب کنید
و
با مهربانی با همه صحبت کنید