تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - مطالب ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ

Entry About Stuff Links Novel Sakamaki Mukami Friends Characters
Designer

  • Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself!


Survey

Scripts

credits

1397/09/4 | 06:48 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

وضعیت من موقع....1397/09/4 | 06:47 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

?WTF

خداییش کدومه؟1397/09/4 | 06:36 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

قضاوت

مهم نیست که خوبی یا بد، مردم تو هر دو حالت قضاوتت میکنن...1397/09/4 | 06:35 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

عاشق این دیالوگم

عاشق این دیالوگم1397/09/4 | 06:32 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

Toys

بین تمام اسباب بازی های دنیا

مردم احساسات رو انتخاب میکنن تا باهاش بازی کنن1397/09/4 | 06:31 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

افکار من موقع درس پس دادن1397/09/4 | 06:30 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

Everything

تمام چیزایی که دوست داشتم

تبدیل شدن به چیزایی که از دست دادم1397/09/4 | 06:27 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

اوتاکو1397/09/4 | 06:27 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

social1397/09/4 | 06:25 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ♫♩❀✮Ƒυη✮❀♩♫ ،

معلم سادیسم1397/09/4 | 06:25 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

دوست1397/09/3 | 21:49 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: Tнє νιcтιм'ѕ ƒαтє ،

«28» ƬӇЄ ƔƖƇƬƖM'Ƨ ƑƛƬЄ

به چندین زبان دنیا باید بگم ببخشید؟

واقعاً معذرت میخوام اما این قسمت غوغا کردم

چیزی که نباید اتفاق می افتاد افتاد!!!!

اما اندازه خون بابام براتون نظر گذاشتم که باید بدید

خب چا عین بز کوهی ایستادین منو نگاه میکنین؟

حمله به سمتتتتتتتتتتتت ادامههههههههههههههههههه1397/08/18 | 18:32 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

words1397/08/18 | 18:32 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

دوستی1397/08/18 | 18:31 | نویسنده: ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
| ارسال شده در: ۩♥♫Loneliness♫♥۩ ،

FAILURE1 2 3 4 5 6 7 ...