تبلیغات
Dαяκ ωøяłđ - مطالب خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا

وقتی دلم شکسته میشه!

جمعه 19 آذر 1395 04:08 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡

کاری که همیشه دارم انجام میدم
تولد من 10 خرداد=31 May هستا!
گفتم در جریان باشید( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ـ ـ ـ ـ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 04:09 ب.ظانگار نه انگار........

جمعه 19 آذر 1395 04:07 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡
انگار نه انگار....( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ـ ـ ـ ـ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 04:08 ب.ظکارگردان.....

جمعه 19 آذر 1395 04:05 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡

من کارگردان خیلی حرفه ای هستما!( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ـ ـ ـ ـ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 04:07 ب.ظیکی نیست قدرمو بدونه

جمعه 19 آذر 1395 01:40 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡

هیچ کس قدر منو نمیدونه!( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ـ ـ ـ ـ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 01:40 ب.ظحواست باشه

جمعه 19 آذر 1395 01:37 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡

من همچین آدمیم!♥( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ـ ـ ـ ـ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 01:38 ب.ظفقط با شیر میجنگم

جمعه 19 آذر 1395 01:34 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡


آهای آقا سگه،خودتو اذیت نکن!( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ـ ـ ـ ـ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 01:36 ب.ظما اینیم♥

جمعه 19 آذر 1395 01:32 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡

Image result for ‫خردادی ها‬‎

حال کنید رفیقتون خردادیه!( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 01:34 ب.ظدنده هام خوب کار میکنن

جمعه 19 آذر 1395 01:28 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡
Image result for ‫خردادی ها‬‎

میدونید چرا؟
چون هر روز باهاشون سروکار دارم!( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 01:32 ب.ظبا اعصابم بازی نکن!

جمعه 19 آذر 1395 01:25 ب.ظ

نویسنده : ҠΛƬŔĪИ SΛĿѴΛƬ♡Ŕ
موضوع مطلب: خـــــ♥ــــــردادیـــــــ♥ـــــا ¡
Image result for ‫خردادی ها‬‎

حواست باشه!( ̄▽ ̄) نظرام : ♥ثـــــــــابـــــتـــــــ ♥
آخرین باری که توش تغییر ایجاد کردم؟: جمعه 19 آذر 1395 01:32 ب.ظ